Convocator tragere la sort pentru stabilirea nr de ordine pe buletinele de vot