Primăria Remetea Mare, județul Timiș

HOTARAREA NR 8 A BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR 77 REMETEA MARE - TIMIS