Primăria Remetea Mare, județul Timiș

Proces - verbal de afisare a procesului - verbal de tragere la sort a ordinii pe buletinele de vot