Primăria Remetea Mare, județul Timiș

Proces - verbal privind tragerea la sort a nr de ordine de pe buletinele de vot