Comisii de specialitate

       COMISIA I – PENTRU STUDII, PROGNOZE, ECONOMIC, BUGET, FINANŢE, IMPOZITE ŞI TAXE:

 •  
 •  BOȘOSCHI VASILE ADRIAN       - preşedinte    
 •   SERBAN LIVIU SAMOILĂ           - secretar
 •    ALBUȘOIU VIOREL                    - membru        
 •    MIRCEA ION                              - membru
 •    MĂDAȘU EMIL                            - membru
 •  COMISIA II – PENTRU URBANISM, AMENAJAREA TERIRORIULUI ŞI PATRIMONIU:
 •  OȚET NICOLAE                               - preşedinte     
 •  CHELBA DAN CRISTIAN                 -secretar               
 •  ȘERBAN LIVIU SAMOILĂ               - membru
 •  CHIFOR PETRU                              - membru
 •  DRĂGHIA EMILIAN TIBERIU NICOLAE  - membru

      COMISIA III – PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, SEVICII PUBLICE ŞI DE COMERŢ,            REGII AUTONOME ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE:

 •  CHELBA DAN CRISTIAN                 - preşedinte     
 •  MIUȚEL CONSTANTIN                    - secretar 
 • CHIFOR PETRU                               - membru    
 •  

COMISIA IV – PENTRU ADMINISTRAŢIA LOCALĂ, JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, DREPTURILE OMULUI ŞI PROBLEME ALE MINORITĂŢILOR SOCIALE:

 • MATEESCU ZENO NICOLAE             - preşedinte         
 • MIRCEA ION                                   - secretar           
 • BOȘOSCHI VASILE ADRIAN           - membru

COMISIA V – PENTRU AGRICULTURĂ, CULTURĂ, ŞTIINŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ, TURISM, ECOLOGIE, SPORT ŞI CULTE:

 •  MIUȚEL CONSTANTIN                    - preşedinte     
 • MATEESCU ZENO NICOLAE             - secretar
 •   ALBUȘOIU VIOREL                       - membru          
 •  OȚET NICOLAE                              - membru
 • MĂDAȘU EMIL                               - membru