Primăria Remetea Mare, județul Timiș

ANUNȚ ACORDARE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC CONFORM OUG NR. 133/2020