Primăria Remetea Mare, județul Timiș

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE INSPECTOR I ASISTENT